• Beleidsplan meisjes en damesvoetbal RKHBS

  "Zonder plezier geen voetbal"

  Bijgaand beleidsplan is opgesteld door Carola van Wanrooij en is gestart met ingang van het seizoen 2019-2020.

  Beleidsplan RKHBS damesvoetbal

   

  Korte samenvatting van het beleid:

  one page beleid RKHBS damesvoetbal

   

  Meisjesjeugd spelen in de jeugd van RKHBS in eerste instantie in gemengde teams, dus samen met jongens, zolang dit positief is voor de ontwikkeling.
  - Meisjesjeugd speelt in principe tot en met de JO-15 bij de jongens. Nadien stappen zij over naar de senioren. Individueel kan hier een uitzondering hierin gemaakt wanneer de ontwikkeling van de speelster beter is tussen de jongens.

  - We willen talentvolle meisjes binnen de jeugd ondersteunen én behouden. De overstap van jeugd naar senioren wordt zorgvuldig begeleid door de technisch coördinator vrouwenvoetbal in samenspraak met de HJO.
  - Coördinator vrouwenvoetbal en Hoofd Jeugdopleiding komen medio januari bij elkaar om de communicatie met jeugdspeelsters en ouders/verzorgers binnen JO-15 te gaan coördineren.
  - RKHBS telt 2 vrouwenteams wat beiden prestatief voetbal als visie heeft.
  - Beiden trainers hebben vrijheid dit naar eigen verwachtingen te omschrijven in hun teamafspraken. Teambelang zal altijd boven individueel belang staan.
  - Binnen het beleidstermijn wil RKHBS nog een 3de vrouwenteam oprichten wat recreatief voetbal als visie heeft.

  - Om dit beleid in detail vorm te geven en uit te voeren is een commissie vrouwen- en meisjesvoetbal gestart. Leden van deze commissie zijn: Technisch coördinator vrouwenvoetbal HJO, aanvoerder VR1, aanvoerder VR2, trainer VR1, trainer VR2

  - Deze commissie komt 4x per seizoen samen om de gang van zaken te bespreken. Ook wordt bewaakt of de beleidsafspraken worden nagekomen. Beleidsafspraken én/of doelstellingen betrekken zich over 4 jaar.

  - Taken van TC vrouwenvoetbal worden omschreven in het beleid.
  - Visie en missie worden omschreven in het beleid.
  - Vriendinnendag wordt een traditie binnen RKHBS!
  - Er wordt een werkgroep sociale media opgesteld zodat RKHBS haar vrouwenafdeling nóg meer bekendheid gaat geven.
  - RKHBS wil een sponsor binden aan de vrouwenafdeling.