• Waarom een vertrouwenspersoon?

  (Seksuele) intimidatie, agressie, geweld en discriminatie zijn vormen van gedrag die niet thuis horen in een goed en stimulerend sportklimaat. Het bestuur van RKHBS probeert dit soort 'ongewenst gedrag' dan ook zoveel mogelijk te voorkomen en heeft in dit kader een vertrouwenscontactpersoon aangesteld.

  Beleid 'seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag'

  RKHBS heeft het beleid rondom seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag vastgelegd in een document.

  Het document "gedragscode RKHBS" is hier te raadplegen:

  Gedragscode RKHBS

  De vertrouwenspersonen bij RKHBS zijn:

  - Jeanne van Eijsden     

  - Aloys de Haan        

  Contact met vertrouwenspersonen

  Via vertrouwenspersoon@RKHBS.nl kan contact gezocht worden met onze vertrouwenspersonen.