• Update 12 maart , 20 uur.

  Beste RKHBS'er,

  Donderdagavond heeft het bestuur in een extra vergadering de problematiek rondom het Corona virus besproken.

  Tot en met woensdag 18 maart zullen er geen enkele activiteiten vanuit RKHBS plaatsvinden. Dit betreft dus, naast de wedstrijden, ook alle trainingen en petanque activiteiten.
  De kantine zal ook gedurende deze periode gesloten zijn.

  De ontwikkelingen rondom het Corona virus volgen elkaar dermate snel op dat we nu geen standpunt innemen voor de daaropvolgende periode. Op de (reguliere) bestuursvergadering van woensdag 18 maart zal het vervolg besproken en besloten worden.

  Zodra wij nieuwe/ gewijzigde informatie hebben omtrent dit besluit zullen wij dit via de gebruikelijke kanalen communiceren.

  Met sportieve groet

  Bestuur RKHBS