• De trainers binnen de jeugdopleiding van RKHBS hebben komend seizoen weer het voetbalonderwijs van JO6 tot en met JO19 in hun broekzak!

  Na een jaar gebruik te hebben gemaakt van de KNVB Rinus app hebben wij na intern overleg besloten, mede gezien de ervaring in het seizoen 2018-2019, weer de overstap te maken naar de VTON voetbalmethode.

  Waarom?

  We vinden passend onderwijs voor onze kinderen heel normaal. We verwachten van docenten dat zij gedegen en passende lesstof aanbieden zodat het kind zich optimaal kan ontwikkelen. Wij als technische jeugdcommissie zijn ervan overtuigd dat met de introductie van deze digitale applicatie elk team/trainer de juiste ondersteuning krijgt om zo een goede training aan te bieden die passend is bij de leeftijdscategorie, speelstijl, ontwikkeling binnen het voetbaltechnisch jeugdplan. Onderstaand lichten wij deze methode nader toe.

  VTON Voetbalmethode

  De VTON Voetbalmethode is een doorlopende leerlijn voor de jeugd van 5 tot 19 jaar. Trainers en spelers werken in een jaarplanning samen aan concrete doelstellingen. Zo werken ze met plezier aan hun ontwikkeling.

  Hoe werkt het?

  Trainers volgen een jaarplanning met concrete doelen voor elke leeftijd. Hierin komt alles aan bod: technische, tactische, fysieke en mentale ontwikkeling. Gedurende het jaar werken trainer en spelers gericht aan deze doelen met meer dan 700 kant-en-klare trainingen. De methode wordt ondersteund met coach tips, animaties van de organisatie op het veld en filmpjes van voetbalhandelingen. De trainer heeft het materiaal digitaal op zijn tablet of telefoon. Bekijk de voorbeeldtraining via deze link.

  Wat levert het op?

  De spelers voetballen met meer plezier en ontwikkelen zich ‘spelenderwijs’ naar hun potentieel. Trainers worden ontzorgd op de inhoud en kunnen zich richten op het coachen. Binnen de vereniging zijn visie, leerlijn en planning centraal geborgen. Daardoor is er continuïteit, zelfs als trainers elkaar afwisselen. De methode maakt van een jeugdafdeling een jeugdopleiding.

  Vier pijlers

  De VTON methode is gebouwd op vier pijlers.

  1. Voor en door trainers

  De voetbalmethode ontzorgd trainers met kant-en-klare trainingen in een meerjarige leerlijn. Alle trainingen zijn ontwikkeld vanuit de praktijk; welke ondersteuning willen trainers als ze op het veld staan? We werken hierin nauw samen met jeugdtrainers. De implementatie van de VTON app zal aan het begin van het nieuwe seizoen geschieden door een medewerker van VTON in samenwerking met onze HJO.

  2. Brede ontwikkeling

  De voetbalmethode ontwikkelt breed op: techniek, tactiek, fysiek en mentaal. De onderdelen komen vanaf de jongste groepen in alle trainingen terug. Bij de jongste spelers ligt de nadruk op technische basisvaardigheden. In de hogere teams verschuift dit naar fysieke en mentale ontwikkeling.

  3. Doorlopende leerlijn

  De voetbal methode biedt een doorlopende leerlijn van 5 tot en met 19 jaar. Trainers werken met vaste jaarplanningen aan concrete doelen voor elke leeftijd. Ze trainen hun spelers gedurende het jaar gericht naar deze doelen toe. Zo werken ze stap-voor-stap aan hun ontwikkeling.

  4. Digitaal & multimediaal

  De voetmethode is volledig digitaal met een app voor alle platforms. Daardoor kunnen trainers op het veld de oefeningen ondersteunen met filmpjes en animaties. De methode is continu in ontwikkeling. Door regelmatige updates hebben trainers altijd de meest recente versie.

  De VTON app voor RKHBS, op weg naar ontwikkeling en plezier, zonder stress!

  Sportieve groet de jeugdcommissie

  Namens deze, HJO Marco Janssen