• Petanque RKHBS

  INFORMATIE PETANQUE RKHBS

  Sinds 2013 heeft RKHBS namelijk de mogelijkheid om het spel Pétangue of te wel jeu de boules te spelen. Initiatief en realisatie lag bij de heren Jo Ritterbex en Piet Crombach. De eerste twee banen dragen dan ook de naam van deze heren.

  Sociale contacten, gezelligheid en natuurlijk een balletje gooien is de basis. Met ruim 55 leden in de leeftijd van 20 tot en met 80 kan dat volop. Het spel pétanque is dus niet aan leeftijd gebonden. De praktijk heeft geleerd dat iedereen er talent voor heeft. Zowel man/vrouw/echtpaar/alleenstaand zijn welkom. Dus iedereen.

  Aan deelname worden geen eisen gesteld. Alle leden spelen recreatief en zijn dus geen wedstrijdspelers. Het is vrij eenvoudig te spelen, iedereen kan het. Niemand heeft een licentie om aan officiële wedstrijden deel te nemen. Er kan twee keer per week een balletje worden gegooid op 9 banen.

  Donderdagavond vanaf 18:30 uur tot ongeveer 21:00/22:00 uur.

  Zondagmorgen vanaf 10:30 uur tot ongeveer 13:00/14:00 uur.

  Er kan volop gebruik worden gemaakt van de faciliteiten van het clubgebouw. De kantine is zowel donderdagavond als op zondagmorgen gedurende het gehele jaar open. Door het jaar heen zijn er verschillende competities en toernooien. Indeling teams gebeurd middels een loting. Hierdoor speel je in theorie met iedereen en wordt het behaalde resultaat per team op individuele basis opgenomen in de competitie. De onderlinge resultaten worden wekelijks bijgehouden. De contributie bedraagt 6 Euro per maand en dient middels automatische incasso door RKHBS plaats te vinden.

  Naast het boulen worden er ook andere activiteiten georganiseerd zoals onder andere de jaarlijkse winterwandeling, spek en ei eten, haringhappen en koningsboulen. Een pétanque commissie (5 personen) zorgt voor de competities en activiteiten. In principe wordt het gehele jaar een balletje gegooid tenzij de weergoden het niet toelaten.

  Op de donderdagavond wordt vaak een uurtje na geborreld wat goed is voor de sociale contacten. Indien u interesse heeft bent u altijd van harte welkom op sportpark Imstenrade, gelegen aan de Zandweg 193, om een balletje met de pétanque leden te gooien.

  Ons Motto: Zonder jou is er geen bal aan

  Jeu de boules ballen zijn aanwezig.

  Contact: petanque@rkhbs.nl of Jo Hendriks (jj.hendriks@home.nl) // 06- 14430624

   

  Een nieuwe naam en een nieuw logo voor RKHBS Pétanque

  Deze vernieuwing hebben wij te danken aan Leo Keularts die niet alleen met zijn lidmaatschap maar ook met zijn creatieve en artistieke gave onze club in 2018 verrijkte.

  2018 was ook het jaar dat de Pétanque afdeling van RKHBS het 1e lustrum vierde. Wat we alleen nog misten was een mooie naam en een bijbehorend passend logo.

  Door juist die gezelligheid is het ledenaantal gedurende de jaren behoorlijk gegroeid. Inmiddels hebben we ruim 55 spelende leden. Door dit groeiend ledenaantal ontstonden er in 2018 plannen voor het aanleggen van twee extra banen. Vooraf was al duidelijk dat deze banen als eerbetoon genoemd zouden worden naar een van onze eerste leden en sponsor Martien Benders.

  Leo Keularts heeft de zoektocht naar nieuw logo en naam van de commissie Pétanque spontaan overgenomen en aangegeven dat hij hierin elementen met elkaar wilde gaan verbinden.

  Met volle overgave kwam er een eerste ontwerp met een bijbehorend prachtig verhaal waarbij Leo met zijn hoger creatief vermogen de verschillende elementen met elkaar in verbinding heeft gebracht. De commissie pétanque was unaniem onder de indruk van het logo en het bijbehorend verhaal en kon dan ook niets anders dan instemmen met het nieuwe logo en de nieuwe naam.

  Hoe onze Leo op een wel zeer speelse en briljante wijze meerdere elementen in het logo met elkaar wist te verbinden.

  De verklaring van het logo

  De kleur groen

  De groene omgeving van het Imstenraderbos aan de overkant van speelveld RKHBS - kantine en Martien Benders plein.

  De kom

  De kom is prominent in het logo opgenomen en staat voor de "zandkuil" (de zankkoel) die recht tegenover de pétanquebanen ligt gelegen aan de Zandweg, waar in het verleden in kleine schaal ooit zand is gewonnen. Naast de zandkuil staan twee gemetselde muurtjes met een zodanige tussenafstand dat vroeger paard en wagen er precies tussenin paste. Vandaar werd het zand overgeheveld naar de wagen. Wie heeft er vroeger als kind van de Heerlerbaan niet gespeeld in de zankkoel? De verbinding van het verleden met het heden raakt namelijk het overgrote deel van de leden door weer terug te zijn kort in de buurt van de 'oude en vertrouwde locatie de zankkoel', maar dan wel op een andere wijze en in een andere levensfase. In de zankkoel vond zelfs in 1935 de eerste balwisseling van VV Vrusschemig plaats onder de naam 'De rappe Zandhappers'.

  De driehoeken

  De driehoeken symboliseren enerzijds de samenstelling van de diverse lagen bij de aanleg van de pétanquebaan namelijk de onderlaag, de halfverhardingslaag en de toplaag. De verbinding wordt hier gelegd met Benders BV zand en grind voor wat betreft de levering van de materialen, het gedolven zand uit de zankkoel en het gebruik van zand op de pétanquebanen.

  De ballen

  Uiteraard de voor pétanque benodigde attributen, de drie boules en de but,

  De naam

  De naam die Leo hierbij bedacht moest aan enkele eisen voldoen. Het moet of in het Limburgs en dan uiteraard in het Heerlens dialect of in de Franse taal en er moet een verbinding of herkenning zijn met een van de elementen. Uiteindelijk is het de Franse vertaling van de Zankkoel, "La Fosse de Sable" geworden. Letterlijk vertaald "de kuil van zand".

  club de Pétanque "la Fosse de Sable"

  De extra banen zijn in 2019 in eigen beheer aangelegd. Blijkbaar niet alleen voor de leden, ook enkele koppels konijnen waren gecharmeerd van de banen. Dit mocht blijken uit het wekelijks graven van hun hol op een van de banen. Eind september zijn de banen officieel en feestelijk geopend door de familie Benders. Vanaf dat moment spreken we niet meer over banen maar over het Martien Benders plein.

   

   

 • Leo Keularts vertelt met veel enthousiasme over zijn ontwerp

  http://www.avonturenland.nl
 • https://www.gezondheids-consulent.nl