• Roda JC Partnership

  Invulling Amateur Partnership 2016-2017

  Roda JC Kerkrade streeft ernaar om met beide ‘voetbalbenen’ midden in de Limburgse maatschappij te staan. Als club willen wij ons intensief inzetten voor onze omgeving en betekenisvol zijn voor onze partners en supporters. Daarom hebben wij de stichting Roda JC Kerkrade Midden in de Maatschappij in het leven geroepen. Met onze drie pijlers Participatie, Gezondheid en Respect en de inzet van onze naam, menskracht, stadion en faciliteiten willen wij graag een bijdrage leveren aan de samenleving.
  Mede willen wij intensief samenwerken met amateurverenigingen in de Euregio en de provincie Limburg, waarbij we het verbeteren van de communicatie en de verstandhouding van onze partners erg belangrijk vinden. Hiervoor hebben wij in 2009 het amateurpartnership opgericht. Onze insteek is om amateurverenigingen te ondersteunen in het begeleiden, stimuleren en binden van hun jeugdleden op het gebied van sport en entertainment. Hedendaags zijn verspreid door heel Limburg en over de grens in België verschillende amateurclubs nauw betrokken bij Roda JC Kerkrade d.m.v. het amateurpartnership.

  Het amateurpartnership bestaat uit een drietal facetten:
  1 Vermaak van Jeugdleden
  2 Kennisoverdracht van Roda JC Kerkrade naar amateurvereniging
  3 Sportstimulering in brede zin

  Hier volgt een overzicht voor wat het amateurpartnership voor u zou kunnen betekenen.

  Wat krijgt u als amateurclub van ons?

  • 2 seizoenkaarten op de Theo Pickée tribune (Zuid 6) t.w.v. € 500,-.

  Amateurpartners ontvangen twee seizoenkaarten voor de Theo Pickée Tribune. Deze kunnen gebruikt worden door bestuurders van de club of eventueel andere geïnteresseerden. Clubs kunnen zelf kiezen wie ze naar de wedstrijd sturen. Voorkeur verdient mensen met een bestuurlijke functie.

  • "Amateurclub van de week" arrangement thuiswedstrijd Roda JC Kerkrade, speciaal voor de jeugdelftallen (D, E, F) op uitnodiging.

  Elke partner krijgt dit seizoen één keer de mogelijkheid om met alle jeugdleden (D-, E-, en F- elftallen) een gratis thuiswedstrijd van Roda JC Kerkrade te bezoeken. Dit gebeurt a.d.h.v. een jaarplanner telkens op uitnodiging van Roda JC Kerkrade. Er wordt gewerkt met een vouchermodule waarmee de kinderen, samen met de ouders thuis, het programma online kunnen doorlopen. Een kaartje voor een begeleider wordt tegen een gereduceerd tarief van € 10,- verkocht. Clubs worden tijdig ingelicht wanneer zij worden uitgenodigd en amateurclub van de week zijn! Tevens krijgt men informatie hoe de module werkt. *let op! actie geldt niet voor de afname van minimaal 20 kaarten a € 10,- per kaart volgens amateurpartnership overeenkomst

  • Wedstrijd van de vrijwilliger.

  Amateurclubs kunnen alleen bestaan dankzij de inzet van de vele vrijwilligers die nauw betrokken zijn bij hun vereniging. Om deze trouwe vrijwilligers in het zonnetje te zetten, nodigt Roda JC Kerkrade 1x per seizoen de vrijwilligers van haar amateurpartners uit om gratis een thuiswedstrijd van Roda JC Kerkrade te bezoeken. Het aantal vrijwilligers dat hiervan gebruik mag maken hangt af van het totaal aantal afgenomen € 10,- kaarten in het lopende seizoen (volgens Amateurpartnership Overeenkomst).
  Het aantal vrijwilligers wordt bepaald aan de hand van de volgende formule: Aantal afgenomen € 10,- kaarten in lopend seizoen / 2 = maximum aantal vrijwilligers
  Let op! Maximaal 40 vrijwilligers per club.

  • Jeugdelftallen van uw club die kampioen zijn geworden kunnen zich opgeven voor een huldiging in het Parkstad Limburg Stadion.

  Elke club mag de kampioenselftallen (pupillen) aanmelden voor een rondgang over het veld als huldiging. De kampioenen mogen uiteraard de wedstrijd gratis bijwonen, begeleiders dienen wel te betalen. Let op dat we beperkte mogelijkheden hebben. Dat betekent hoogstwaarschijnlijk dat het moeilijk wordt om ALLE kampioenselftallen te plaatsen. We zullen dan een selectie maken! Uiteraard proberen we iedereen tegemoet te komen.

  • Eén keer per 2 seizoenen mag het bestuur van elke amateurpartner samen met haar hoofdsponsor(s) een wedstrijd op de hoofdtribune bijwonen.

  Het Roda Home wordt speciaal ingericht als ruimte voor partners en haar hoofdsponsor(s) gedurende deze wedstrijd en Roda JC Kerkrade zorgt ervoor dat zowel de besturen als de sponsoren als gast ontvangen worden. Vertegenwoordigers van de stichting en de commerciële afdeling zullen bestuur en sponsoren te woord staan. Aangezien we de ruimte hiervoor moeten reserveren, betreft het een nader te bepalen wedstrijd. U ontvangt hier meer informatie over. Zondagwedstrijden zijn uitgesloten voor deze actie, omdat de hoofdmacht van onze partners dan in actie komt.

  • Coachdag

  Als partner van Roda JC Kerkrade mag uw vereniging trainers of bestuursleden inschrijven voor deelname, om samen met de KNVB en Roda JC Kerkrade kennis uit te wisselen en te discussiëren over aansprekende (voetbalgerelateerde) thema’s. Deze Coachdag heeft interactie tijdens de workshops/presentaties; de Coachdag is interactief en kleinschalig ingericht. Hiermee speelt de KNVB i.s.m. Roda JC Kerkrade in op de behoefte van de trainers en bestuursleden met betrekking tot dergelijke ‘educatieve en verrijkende bijeenkomsten’. Omdat de coachdag in samenwerking met de KNVB georganiseerd wordt, zal deze niet jaarlijks plaatsvinden.

  • Recht op een jeugdvoetbal-clinic.

  Roda JC Kerkrade streeft ernaar om jaarlijks één gezamenlijke jeugdvoetbal-clinic aan te bieden aan één team van alle partners, waar jeugdvoetballers mogen proeven aan een professionele voetbalorganisatie. Zij zullen een dag getraind worden als ware profs. Roda JC Kerkrade communiceert vooraf met haar partner, welk team aan de clinic mag deelnemen. De organisatie van deze clinic ligt volledig in handen van de Voetbalacademie van Roda JC Kerkrade.

  • F-Challenge

  De Roda JC Kerkrade F-Challenge is inmiddels een begrip in de Limburgse voetbalwereld. Sportiviteit en plezier, gekoppeld aan gezondheid en bewegen staan centraal op deze dag. Amateurpartners hebben de mogelijkheid tot eerste inschrijving voor de F-Challenge, die georganiseerd wordt op sportpark Kaalheide. De F-Challenge is uitsluitend bedoeld voor één willekeurig F-team per amateurpartner.

  • Koppeling clubwebsite aan Roda JC Kerkrade site.

  Amateurpartners krijgen een vermelding van hun club en hun logo op de officiële Roda JC Kerkrade website (www.rodajc.nl ). Op deze manier ontstaat er een link tussen Roda JC Kerkrade en de betreffende amateurpartner.

  • Recht op een rondleiding in het Parkstad Limburg Stadion.

  Elke amateurclub heeft het recht om met haar huidige bestuur deel te nemen aan één gratis rondleiding door het stadion.

  Wat vragen wij van u?

  • Kaartafname minimaal één wedstrijd per seizoen naar keuze.

  Iedere partner neemt tegen gereduceerd tarief 1x per jaar 20 of meer kaarten à € 10,- (volwassenen en/of kinderen Roda JC Midden in de Maatschappij-tribune  Oost-tribune) voor een wedstrijd af, uitgezonderd de topwedstrijden (Ajax, Feyenoord en PSV). Elke club dient tijdig aan te geven welke wedstrijd men wil bezoeken.
  Let op dat u uiterlijk één week voor de wedstrijddag de NAW-gegevens van alle deelnemende mensen aan Roda JC Kerkrade overhandigt. De club houdt de NAW-lijst zelf bij en komt na aanlevering van deze deelnemerslijst, in de week voor de wedstrijd, alle kaarten ophalen en afrekenen.
  Attentie: U bent verplicht per seizoen éénmalig gebruik te maken van deze actie!
  *Opmerking: momenteel is het Parkstad Limburg Stadion tijdens thuiswedstrijden van Roda JC Kerkrade niet uitverkocht. Hierdoor is het mogelijk om 3 of meer amateurverenigingen per thuiswedstrijd uit te nodigen. Mocht de bezettingsgraad toekomstig stijgen, is Roda JC Kerkrade genoodzaakt om het maximaal aantal amateurverenigingen per wedstrijd te reduceren.

  • Competitieprogramma Roda JC Kerkrade in clubblad, mits er een clubblad bestaat; Roda JC Kerkrade levert dit programma jaarlijks digitaal aan.

  Roda JC Kerkrade vraagt in minimaal één uitgave van het clubblad de mogelijkheid tot het plaatsen van het competitieprogramma van Roda JC Kerkrade van het seizoen 2016-2017. De club is verplicht deze te plaatsen.

  • Vaste banner op de clubwebsite; deze wordt aangeleverd door Roda JC Kerkrade.

  Roda JC Kerkrade levert aan iedere partner een banner, waarin het "partner zijn" tot uitdrukking komt. Deze banner dient op de hoofdpagina van de clubwebsite geplaatst te worden.

  • Plaatsing officieel amateurpartner-bord in kantine amateurvereniging.

  Roda JC Kerkrade levert elke partner een officieel amateurpartner-bord aan. Dit bord dient de betreffende club in haar kantine op te hangen. De kosten van de productie zijn voor Roda JC Kerkrade. Voor plaatsing van het bord is de betreffende club zelf verantwoordelijk.

  Optioneel
  Plaatsing boarding aan hoofdveld amateurvereniging.
  Roda JC Kerkrade kan in de toekomst bepalen of het gebruik wil maken van het plaatsen van een partnershipbord aan het hoofdveld van de betreffende vereniging, mits deze aangeeft hierover te willen beschikken. Roda JC Kerkrade zorgt ervoor dat het bord bij de vereniging wordt geleverd en de betreffende club is verantwoordelijk voor de plaatsing hiervan.
  De kosten van de productie zijn dan uiteraard voor Roda JC Kerkrade.
  Invulling Amateurpartnership 2016-2017
  Contactgegevens

  Svenja Heijnen
  tel.: 045-6317110 e-mail: sheijnen@rodajc.nl

  U kunt de contracten retour sturen naar:
  Roda JC Kerkrade
  Roda JC Kerkrade Ring 1
  6466 NH Kerkrade
  Of
  Roda JC Kerkrade
  Antwoordnummer 10501
  6460 XX Kerkrade
  U kunt ons het ondertekende contract ook per fax doen toekomen, t.a.v. S. Heijnen:
  045-6317100