• Overschrijvingen Senioren & Jeugd  

  Uitkomende in de A categorie:  

  • Overschrijven van RKHBS naar een andere vereniging  

  Wie lid wil worden van een andere vereniging dient zich bij RKHBS af te melden en bij de nieuwe  vereniging aan te melden. Zoals aangegeven in de bijlage afmelden, ben je voor een heel jaar  contributie plichtig en dien je je voor 15 juni per enig jaar af te melden, uitzondering hierop zijn  spelers van de jo6 t/m jo13 deze kunnen zich ook afmelden per 1 januari dit dient dan voor 15  december te gebeuren.  

  RKHBS ontvangt na inschrijving bij de nieuwe vereniging via sportlink een  overschrijvingsverzoek. Als aan alle verplichtingen (o.a. contributiebetaling en inleveren spullen)  is voldaan stemt onze vereniging doorgaans in met de overschrijving en wordt de overschrijving  via sportlink door de ledenadministrateur goedgekeurd. Deze overschrijving dient voor 15 juni  geregeld te zijn, hierna zal de KNVB deze ook goedkeuren. Na 15 juni kan er alleen nog  overschrijving verleend worden in de B-categorie of er moet een gewichtige reden voor zijn,  zoals verhuizen naar een plaats die meer dan 15 km verwijderd ligt van de woonplaats.  

  • Wie lid wil worden van RKHBS en lid is van een andere vereniging  

  Wil je lid worden van RKHBS dan vul je via www.rkhbs.nl/aanmelden het digitale  inschrijfformulier in. Vervolgens krijgt de “oude” vereniging via sportlink een  overschrijvingsverzoek. Indien je aan alle verplichtingen bij de “oude” vereniging hebt voldaan  zal de overschrijving door de “oude” vereniging goedgekeurd worden en zal de KNVB dit  overnemen. Deze overschrijving dient voor 15 juni geregeld te zijn, na 15 juni kan er alleen nog  overschrijving verleend worden in de B-categorie of er moet een gewichtige reden voor zijn,  zoals verhuizen naar een plaats die meer dan 15 km verwijderd ligt van de woonplaats.

    

  Uitkomende in de B categorie:  

  • Overschrijven van RKHBS naar een andere vereniging  

  Wie lid wil worden van een andere vereniging dient zich bij RKHBS af te melden en bij de nieuwe  vereniging aan te melden. Zoals aangegeven in de bijlage afmelden, ben je voor een heel jaar  contributie plichtig en dien je je voor 15 juni per enig jaar af te melden, uitzondering hierop zijn  spelers van de jo6 t/m jo13 deze kunnen zich ook afmelden per 1 januari dit dient dan voor 15  december te gebeuren.  

  Na het inschrijven bij de andere vereniging ontvangt RKHBS via sportlink een  overschrijvingsverzoek. Als aan alle verplichtingen (o.a. contributiebetaling en inleveren spullen)  is voldaan stemt onze vereniging doorgaans in met de overschrijving en wordt de overschrijving  via sportlink door de ledenadministrateur goedgekeurd. In de B categorie kan er geen  overschrijving plaatsvinden tussen 1 maart en 1 juli. Indien je je echter later dan 15 juni afmeldt  ben je voor het hele seizoen (muv jo6 t/m jo13 voor een half seizoen) contributie plichtig.  

  • Wie lid wil worden van RKHBS en lid is van een andere vereniging  

  Wil je lid worden van RKHBS dan vul je via www.rkhbs.nl/aanmelden het digitale 

  inschrijfformulier in. Vervolgens krijgt de “oude” vereniging via sportlink een  overschrijvingsverzoek. Indien je aan alle verplichtingen bij de “oude” vereniging hebt voldaan  zal de overschrijving door de “oude” vereniging goed gekeurd worden en zal de KNVB dit  overnemen. In de B categorie kan er geen overschrijving plaatsvinden tussen 1 maart en 1 juli.  

   

  Ledenadministratie RKHBS  

  p.a. Gaffelhof 32, 6418 KC Heerlen  

  E-mail: ledenadministratie@rkhbs.nl 

   

   

  Maart 2022