• Onstpanningscommissie

    Het bestuur streeft ernaar om naast alle voetbalactiviteiten ook een aantal ontspanningsactiviteiten te organiseren. Deze activiteiten worden gecoördineerd door de ontspanningscommissie, die ook samen werkt met de supportersclub. Het is de bedoeling dat de commissie bemenst wordt door vertegenwoordigers van de diverse geledingen binnen onze vereniging. Een van de bestuursleden heeft het onderdeel "ontspanning" in zijn portefeuille en is als zodanig verantwoording aan het bestuur verschuldigd over het reilen en zeilen van de commissie. Jaarlijks stelt de commissie de activiteitenkalender samen. Deze worden bekend gemaakt op Facebook en via de site. Diverse activiteiten worden ook via flyers, posters of via e-mail bij de leden bekend gemaakt.

    Contactpersoon voor de ontspanningscommissie is <...> en bereikbaar via <...>.

    Tot slot : heb je een leuk idee voor een activiteit ? Heb je zin om activiteiten mee te organiseren ? Heb je zin om hand en spandiensten te verrichten bij een activiteit ? Meld je dan bij de contactpersoon. We kunnen altijd nieuwe ideeën en zeker doeners gebruiken binnen de commissie.