• Beste leden,

  Via dit schrijven willen wij, als bestuur van jullie vereniging RKHBS, alle leden informeren over de stand van zaken bij RKHBS in deze door het Corona virus gedomineerde tijden. Op het moment dat het virus toesloeg in onze regio, nu iets meer dan een jaar geleden, waren wij een sportief, sociaal en financieel gezien heel gezonde vereniging, met rond de 530 leden.

  Het sportieve staat nu al sinds een jaar op een heel laag pitje door alle maatregelen die we hebben moeten nemen om besmettingen te voorkomen. De petanque spelers hebben behalve een korte periode in de afgelopen zomer niet veel kunnen doen. De senior voetbalsters en voetballers zagen hun competitie afgelopen seizoen, en ook weer in dit seizoen in een heel pril stadium voortijdig gestopt worden. Dit gold ook voor de junioren, maar zij konden tenminste nog op redelijk normale wijze hun trainingen afwerken. Dit was niet het geval voor de senioren met eerst de ‘max 4 personen’ regel en daarna zelfs de ‘max 2 personen’ regel op de training.

  Ook sociaal gezien hebben we natuurlijk flink moeten inboeten, met eerst de 1,5 meter maatregel en daarnaast de sluiting van ons clubgebouw waar we gewend waren gezellig voor, na en tijdens activiteiten samen te komen. Dat alles, zowel sportief als sociaal gaat zeker terug komen! Alhoewel we niet precies weten hoe lang dit nog gaat duren, gaan wij er toch vanuit dat enkele sportactiviteiten rond de zomer van dit jaar zullen plaats vinden.

  Financieel gezien hakt de verplichte sluiting van ons clubgebouw er natuurlijk flink in. In het seizoen 2019-2020 gold dit maar voor een paar maanden en waren er rijkelijk compensatie regelingen waar RKHBS goed gebruik van gemaakt heeft, waardoor we dat seizoen nog behoorlijk positief hebben kunnen afsluiten. Dit komt ook omdat het overgrote deel van onze sponsoren ons tot nu toe trouw zijn gebleven, waarvoor wij ze heel dankbaar zijn. Op onze eerste online jaarvergadering (27 januari) in de geschiedenis van de club, hebben wij deze getallen aan de leden gepresenteerd en uitgelegd. Daarnaast hebben we toen ook de begroting voor het lopende seizoen 2020-2021 besproken. Dit seizoen zal financieel duidelijk slechter uitvallen, maar er zijn ook nog een aantal grote onzekerheden wat betreft huur van de velden, KNVB contributie, compensatie regelingen etc. Dit betekent dat we een financieel heel onzeker jaar doormaken.

  Ondanks dat er weinig sportactiviteiten plaatsvinden en sommige leden zelfs helemaal niet actief zijn door de omstandigheden, blijven we jullie toch iedere maand vragen contributie te betalen aan jullie vereniging RKHBS. Dit is simpelweg nodig om de club overeind te houden in dit onzekere jaar en sterk te maken voor de toekomst. Komen er financiele meevallers tijdens het lopende seizoen, dan zullen we deze zo besteden dat wij iets terug doen voor alle leden die RKHBS trouw zijn gebleven. Hierover later meer!

  Wij willen jullie vanuit het bestuur van harte danken voor de trouw aan onze vereniging, wat betreft het lid blijven alsook het betalen van de contributie. Dit is essentieel voor het voortbestaan van de club.

  Samen zijn wij RKHBS.

  Mochten er nog vragen zijn, neem contact met ons op.

  Met sportieve groeten, en uitkijkend naar een snelle hervatting van de sportactiviteiten,

  John Bothmer, voorzitter

  Namens bestuur RKHBS