• Beste RKHBS leden en sympathisanten,

   

  Aangezien we dit jaar vanwege bekende redenen geen RKHBS nieuwjaarsreceptie kunnen laten plaatsvinden, kan ik dus ook mijn ei niet kwijt in de al bijna traditionele ‘nieuwjaarstoespraak van de voorzitter’. Vandaar dit stukje dat bedoeld is als een sportieve duw in het nieuwe jaar, een duw om actief te blijven bij onze vereniging in welke rol dan ook. Ik ben er van overtuigd dat het seizoen 2021/2022 niet meer gedomineerd gaat worden door Corona of Covid19.

   

  Vanzelfsprekend is er van mijn zijde volledig begrip voor het feit dat ook wij als voetbal- en petanque-vereniging moesten bijdragen aan het terugdringen van het aantal besmettingen, en dat hiervoor de competitie stilgelegd moest worden. Ook het samenzijn in kleedlokalen, doucheruimtes en kantine werd begrijpelijkerwijs aan banden gelegd. Waar gelukkig binnen de jeugd normale trainingen werden toegestaan, was dit niet het geval voor de voetballende senioren en de petanque afdeling. De voetballende heren en dames werd en wordt het vrijwel onmogelijk gemaakt normaal te trainen met de opgelegde restrictie van groepen van 4 of zelfs maar 2 sporters. Dit vind ik onbegrijpelijk, daar deze trainingen in de buitenlucht plaats vinden, het onderlinge contact beperkt is tot fracties van seconden en deze jonge mensen het sporten nodig hebben als uitlaatklep om in deze vreemde tijd zowel lichamelijk als geestelijk gezond te blijven. Het gaat nu nog een tijdje duren totdat we weer terugkeren tot normale trainingen en ook weer wedstrijden kunnen spelen tegen ploegen van andere verenigingen, maar het gaat zeker gebeuren. Dus, pak je bij elkaar en kom ook in 2021 naar de club om je sport dan wel hobby te beoefenen, ook als er in het begin nog beperkingen worden opgelegd.

   

  Financieel hebben we natuurlijk een flinke tik te verduren gehad ten gevolge van het verplicht sluiten van onze kantine, en ook de rest van het seizoen zal het niet makkelijk worden. Omdat we de afgelopen jaren echter goed op de centen hebben gelet en schulden versneld hebben afgelost, kunnen we nog steeds aan onze maandelijkse verplichtingen voldoen. Dit komt met name ook doordat jullie allen tonen echte RKHBS-ers te zijn en onze mooie club ook in deze lastige tijden trouw te blijven. Ik heb dit ook al een keer in de ‘Blik op de Heelebaan’ gezegd, maar hier nogmaals een heel duidelijk en gemeend dankjewel hier voor. Samen zijn we RKHBS !

   

  Onze jaarvergadering hebben we verplaatst van eind-oktober 2020 naar woensdag 27 januari 2021, omdat we hoopten dat we jullie dan weer in de kantine konden ontvangen. Waarschijnlijk is dit toch niet het geval, en daarom zullen wij deze jaarvergadering eenmalig ‘online’ gaan organiseren. Hiervoor meer info binnen 2 weken.

   

  Dan rest mij alleen nog jullie allen een sportief, succesvol en met name gezond 2021 toe te wensen. Ik hoop jullie allen weer snel terug te zien op ons mooie sportpark Imstenrade aan de Zandweg.

   

  John Bothmer

  Voorzitter RKHBS