• Facilitaire zaken

  Gebruik kantine RKHBS

  De kantine is er voor alle leden!

  Beschikbaarstelling van de kantine

  De kantine is beschikbaar voor gebruik tijdens voetbal- en ontspanningsactiviteiten voor leden en hun gasten. Wil je gebruik maken van de kantine voor een activiteit neem dan contact op met de kantinebeheerder. Schenktijden en openingstijden De schenktijden van alcoholische dranken in de kantine zijn geregeld in de APV 2014 van de gemeente Heerlen. Dit betekent dat er in de kantine alcohol geschonken kan worden op maandag tot en met vrijdag van 19.00 uur tot 24.00 uur. Op zaterdag van 15.00 uur tot 22.00 uur en op zondag van 12.00 uur tot 21.00 uur. De sluitingstijden van de kantine lopen parallel met de uiterste schenktijd, de kantine is open 1 uur voor aanvang van een activiteit. 15 keer per jaar kan er ivm een verenigingsgebonden activiteit een verruiming van de schenktijd worden aangevraagd, met dien verstande dat er dan tot uiterlijk 02.00 uur alcohol geschonken kan worden.

  Aanwezigheid verantwoordelijke functionaris

  Tijdens openingstijden van de kantine is altijd een van de leidinggevenden aanwezig en/of een of meerdere bevoegd barvrijwilliger(s). Soort vergunning Voor de kantine van RKHBS is een vergunning in het kader van de drank en horecawet afgegeven voor zwak alcoholische dranken. Dat wil zeggen dat er in de kantine naast koffie, thee, chocomel en diverse frisdranken alleen bier en rode en witte wijn wordt geschonken. Prijsstelling Het bestuur van RKHBS stelt de prijzen van de kantine vast. Bij activiteiten wordt altijd met de op dat moment gebruikelijke consumptieprijs (per 10 penningen en per losse verkoop) gerekend.

  Bestuur RKHBS, juni 2018