• DOE MEE VOOR JEZELF EN HELP JE CLUB
  Na de eerste inleg in 2019 hadden we na een jaar een rendement van 13%, in 2020 werd dit ruimschoots overtroffen door een rendement van maar liefst 106%!!!
   
  HOE WERKT HET?
  Het betreft hier een investering om deel te nemen aan het automatisch beleggingssysteem bedacht door Marcel Benders en in samenwerking met i-Minded is ontworpen en geprogrammeerd. Er wordt belegd in de cryptocurrency’s. Het systeem is ontworpen voor automatisch uit te voeren koop- en verkooporders, 24 uur per dag.
  U investeert een bedrag van minimaal € 50,00 en maximaal € 500,00.
   
  Het totale bedrag wordt door het beheerfonds als één totaalbedrag op het automatisch handelssysteem van i-Minded gezet. Elk kwartaal wordt er een tussenstand bekend gemaakt en na een jaar de eindstand.
  Van het totale rendement zal de eerste 5% rendement voor i-Minded zijn.
   
  Het resterende rendement zal tussen u als sponsor en RKHBS worden gedeeld en wel op 47,5% - 47,5% basis.
  Na elk jaar heeft u 1 maand de tijd om bij het cryptofonds door te geven wat u met uw belegging wilt doen. U kunt uw lening plus rendement terugvragen.
   
  U kunt bijvoorbeeld ook uw rendement opnemen. Of natuurlijk alles staan laten en/of bijstorten.
  Elke investering van iedere deelnemer wordt discreet behandeld en zal niet publiekelijk bekend worden gemaakt. Tussentijds opnemen is niet mogelijk.
   
  Zoals bij elke belegging zijn er ook hier risico’s. Behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. i-Minded, Marcel Benders en RKHBS kunnen op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor een eventueel ontstaan verlies.
   
  In de afgelopen 2 jaar was het cumulatieve rendement op de totale inleg 133%, dat betekent dat je met een inleg van € 500,- na aftrek van het aandeel van RKHBS (47,5%) en i-Minded (5%) een winst zou halen van bijna € 300,-.
   
  MEEDOEN?
  Wil je meedoen dan moet je voor 1 april 2021 het deelnamegeld over maken naar bankrekeningnummer NL 29 INGB 000 21 44 750 ten name van RKHBS onder vermelding van Cryptofonds RKHBS.