• Contributie achterstand

  Hoe en wat bij contributie achterstand  

  Dag 1  

  Wanneer de contributie niet geïnd kan worden neemt een lid van de financiële commissie  contact op met het lid. In eerste instantie per telefoon of e-mail. Als dit niet lukt dan wordt er  een brief (of mail met ontvangstbevestiging) gestuurd met het verzoek de contributie te betalen  per bank of contant. In deze brief wordt aan het lid kenbaar gemaakt dat er een  betalingsregeling getroffen kan worden.  

  Dag 15  

  Indien het eerst verzoek niet tot resultaat heeft geleid dan volgt een tweede brief/mail met:   Het verzoek om binnen 7 dagen de achterstand te betalen;  

  • De mededeling dat indien er geen betaling plaatsvindt binnen 1 week - in geval van een  spelend lid– een blokkade wordt geplaatst in sportlink en er hierdoor geen (competitie)  wedstrijd meer gespeeld kan worden en geen training bijgewoond kan worden. De leider  en de trainer van het betreffende team worden (CC) ingelicht;  
  • De mededeling dat bij niet betalen er administratiekosten in rekening worden gebracht  bij een laatste betalingsverzoek en dat daarna de vordering uitgegeven kan worden aan  een incasso bureau;  
  • Wederom wordt de mogelijkheid van een betalingsregeling aangehaald en wordt er ook  aangegeven dat indien er redenen zijn waarom iemand de contributie echt niet kan  betalen de betrokkene uitgenodigd wordt dit kenbaar te maken aan degene van wie ze  de brief ontvangen.  

  Dag 22  

  Indien het tweede verzoek ook niet tot een resultaat heeft geleid volgt brief/mail 3 met:   Nogmaals het verzoek om het achterstallige bedrag over te maken met daarop een  opslag van 5 euro administratiekosten;  

  • De mededeling dat er een blokkade is geplaatst in sportlink, hierdoor kan men dus niet  aan trainingen of wedstrijden deelnemen. Ook hiervan worden de leider en trainer van  het betreffende team op de hoogte gesteld. Bij een niet spelend lid of petanque lid kan  uiteraard geen blokkade geplaatst worden in sportlink. 

   

  Maart 2022