• Contributie achterstand

  Hoe en wat bij contributie achterstand

  Dag 1

  Wanneer de contributie niet geïnd kan worden neemt een lid van de financiële commissie contact op met het lid. In eerste instantie per telefoon of e-mail. Als dit niet lukt dan wordt er een brief (of mail met ontvangstbevestiging) gestuurd met het verzoek de contributie te betalen per bank of contant. In deze brief wordt aan het lid kenbaar gemaakt dat er een betalingsregeling getroffen kan worden. Dag 15 Indien het eerst verzoek niet tot resultaat heeft geleid dan volgt een tweede brief/mail met:

  - Het verzoek om binnen 7 dagen de achterstand te betalen
  - De mededeling dat indien er geen betaling plaatsvindt binnen 1 week - in geval van een spelend lid? - de spelerspas geblokkeerd wordt en er hierdoor geen (competitie) wedstrijd meer gespeeld kan worden en geen training bijgewoond kan worden. De leider en de trainer van het betreffende team worden ingelicht
  - De mededeling dat bij niet betalen er administratiekosten in rekening worden gebracht bij een laatste betalingsverzoek en dat daarna de vordering uitgegeven kan worden aan een incasso bureau
  - Wederom wordt de mogelijkheid van een betalingsregeling aangehaald en wordt er ook aangegeven dat indien er redenen zijn waarom iemand de contributie echt niet kan betalen de betrokkene uitgenodigd wordt dit kenbaar te maken aan degene van wie ze de brief ontvangen.

   

  Dag 22

  Indien het tweede verzoek ook niet tot een resultaat heeft geleid volgt brief/mail 3 met:
  - Nogmaals het verzoek om het achterstallige bedrag over te maken met daarop een opslag van 5 euro administratiekosten
  - De mededeling dat de spelerspas geblokkeerd wordt en wordt ingenomen door de ledenadministratie, hierdoor kan men dus niet aan trainingen of wedstrijden deelnemen. Ook hiervan worden de leider en trainer van het betreffende team op de hoogte gesteld. Van een niet-spelend lid kan uiteraard geen spelerspas ingehouden worden.

   

  Heerlen, 1-12-2015 Bestuur RKHBS