• Contributieregeling
  Vastgesteld tijdens de ALV van 22-11-2013 en ingaande 01-01-2014
  Bijgesteld mbt niet spelende jeugdleden tijdens de ALV van 16-10-2015
  Bijgesteld mbt bepaling contributieleeftijd jeugdleden tijdens ALV 20-10-2017
  wijziging contributie per 1 juli 2022, vastgesteld tijdens de ALV op 14-4-2022


  Bepalend is de leeftijd van het lid op 1 januari

  • JO6 en Jo7 (tot en met 6 jaar) € 6,00 per maand
  • Jo8 t/m Jo13 (7 tot en met 11 jaar) € 13,50 per maand
  • Jo14 t/m Jo19 (12 tot en met 18 jaar) € 14,50 per maand
  • Senioren (vanaf 18 jaar) € 18,50 per maand
  • Niet competitie spelende jeugd leden (t/m 18 jaar) € 6,00 per maand
  • Niet competitie spelende senior leden (v.a. 19 jaar) € 12,00 per maand
  • Ereleden € 0,00 per maand
  • “Kwartjesleden” (tot hij/zij Jo6 is) € 0,50 per maand
  • Dubbel lidmaatschap (elders voetballend) € 4,00 per maand
  • Petanque leden € 6,00 per maand


  De KNVB– bondscontributie is doorberekend in de contributie. Door betaling van deze bondscontributie is een lid via de KNVB aanvullend WA verzekerd m.b.t. ongevallen van, naar en tijdens activiteiten van de vereniging, inclusief uitstapjes, toernooien en kampen. In voorkomende gevallen kan hierop een beroep worden gedaan via onze secretaris.

  Conform onze statuten betaalt men altijd voor een heel seizoen contributie (van 1 juli tot en met 30 juni). Een uitzondering hierop is gemaakt voor de Jo6 t/m Jo13, zij kunnen hun lidmaatschap ook per 1 januari van enig jaar opzeggen.

  Het 4e lid en verder van een gezin, aantoonbaar wonende op hetzelfde adres, wordt vrijgesteld van contributiebetaling.


  Voor vragen over betalingen of mogelijk onjuiste boekingen kunt u terecht bij:


  Lars Valkenberg. penningmeester
  Tel: 06-22392857 of E-mail lars.valkenberg@gmail.com


  Jeanne van Eijsden, lid van de financiële commissie
  Tel: 06-10952153 of E-mail jeannevaneijsden@home.nl


  Daniëlle Voragen, Ledenadministratie
  Tel: 06-44520648 of E-mail ledenadministratie@rkhbs.nl