• Contributieregeling

  Vastgesteld tijdens de ALV van 22-11-2013 en ingaande 01-01-2014

  Bijgesteld mbt niet spelende jeugdleden tijdens de ALV van 16-10-2015

  Bijgesteld mbt bepaling contributieleeftijd jeugdleden tijdens ALV 20-10-2017

   

  Bepalend is de leeftijd van het lid op 1 januari

  Jo6 en Jo7 (tot en met 5 jaar)                                                €    5,00 per maand

  Jo8 t/m Jo13 (6 tot en met 11 jaar)                                        €  12,50 per maand

  Jo15 t/m Jo19 (12 tot en met 17 jaar)                                    €  13,00 per maand

  Senioren (vanaf 18 jaar)                                                        €  17,00 per maand

  Niet competitie spelende jeugd leden (t/m 17 jaar)                  €    5,00 per maand

  Niet competitie spelende senior leden (v.a. 18 jaar)                 €  11,00 per maand

  Ereleden                                                                               €    0,00 per maand

  “Kwartjesleden” (tot hij/zij Jo6 is)                                           €    0,50 per maand

  Dubbel lidmaatschap (elders voetballend)                                €    3,00 per maand

  Petanque leden                                                                      €    5,00 per maand

   

  De KNVB– bondscontributie is doorberekend in de contributie. Door betaling van deze bondscontributie is een lid via de KNVB aanvullend WA verzekerd m.b.t. ongevallen van, naar en tijdens activiteiten van de vereniging, inclusief uitstapjes, toernooien en kampen. In voorkomende gevallen kan hierop een beroep worden gedaan via onze secretaris.

  Conform onze statuten is men altijd voor een heel seizoen lid (van 1 juli tot en met 30 juni). Een uitzondering hierop is gemaakt voor de Jo6 t/m Jo13, zij kunnen hun lidmaatschap ook per 1 januari van enig jaar opzeggen.

  Het 4e lid van een gezin, aantoonbaar wonende op hetzelfde adres, wordt vrijgesteld van contributiebetaling.


  Voor vragen
  over betalingen of mogelijk onjuiste boekingen kunt u terecht bij:

  Lars Valkenberg. penningmeester
  Tel: 06-22392857 of E-mail lars.valkenberg@gmail.com

  Jeanne van Eijsden, lid van de financiële commissie
  Tel: 06-10952153 of E-mail jeannevaneijsden@home.nl

  Daniëlle Voragen, ledenadministratie
  Tel: 06-44520648 of E-mail ledenadministratie@rkhbs.nl