• Beleidsplan meisjes en damesvoetbal: Zonder plezier geen voetbal

  16 jan 2020
 • Door onze technisch coördinator "meisjes en damesvoetbal" Carola van Wanrooij is het beleidsplan "meisjes en damesvoetbal opgesteld" met als titel "Zonder plezier geen voetbal". Het beleidsplan is voorgelegd aan en goedgekeurd door het bestuur van RKHBS. Het volledige beleidsplan staat op:

  https://www.rkhbs.nl/voetbaltechnische-zaken-dames-en-meisjesvoetbal/

  Een korte samenvatting van het beleid is:

  - Meisjes spelen in de jeugd van RKHBS in eerste instantie in gemengde teams, dus tesamen met jongens, waardoor zij zich sterker kunnnen ontwikkelen. Mochten er grote aantallen speelsters zijn binnen een leeftijdscategorie, dan zal overwogen worden een meisjes team in te schrijven.

  - Het hoofd jeugopleiding (HJO) is verantwoordelijk voor een goede voetbaltechnische opleiding van de meisjes binnen de jeugd.

  - We willen talentvolle meisjes binnen de jeugd ondersteunen én behouden. De overstap van jeugd naar senioren wordt zorgvuldig begeleid door de technisch coordinator meisjes- en vrouwenvoetbal in samenspraak met de HJO en de trainers van de vrouwen teams.

  - RKHBS maakt onderscheid tussen prestatief en recreatief vrouwenvoetbal, en handelt hier ook naar, waarbij de keuze van de speelster leidend is. Op prestatief nivo streeft RKHBS ernaar met Vrouwen 1 op 2de klasse nivo te spelen met hoofdzakelijk zelf opgeleide speelsters, aangevuld met speelsters van buitenaf voor specifieke posities.

  - Vrouwen 2 speelt op recreatief nivo, waarbij het spelplezier duidelijk prioriteit heeft boven het kampioen worden of spelen in een zo hoog mogelijke klasse.

  - Om dit beleid in detail vorm te geven en uit te voeren is een commissie vrouwen- en meisjesvoetbal gestart. Leden van deze commissie zijn: Technisch coordinator vrouwen-en meisjesvoetbal, HJO, aanvoerder VR1, aanvoerder VR2, trainer VR1, trainer VR2

  - Deze commissie komt 4x per seizoen samen om de gang van zaken te bespreken. Ook wordt bewaakt of de beleidsafspraken worden nagekomen. Beleidsafspraken én/of doelstellingen betrekken zich over 4 jaar.

  - De visie van de hoofdtrainer van VR1 is gericht op prestatie en dev isie van de hoofdtrainer van VR2 richt zich op recreatie.

  - Prestatief tov recreatief uit zich bijvoorbeeld in dat een speelster van VR1 geen garantie op speelminuten heeft, terwijl een speelster van VR2 dit wel heeft. De hoofdtrainer van VR1 maakt een opstelling in belang van de winst, zo hanteert hij/zij ook het wisselbeleid.
  De hoofdtrainer van VR2 streeft ernaar dat aan het einde van het seizoen iedere speelster een gelijk aantal minuten heeft gespeeld, de begeleiding van dit team heeft wel de ruimte dit zelf in te vullen.