• Algemene ledenvergadering (ALV) voorlopig uitgesteld

    25 okt 2020
  • De algemene ledenvergadering (ALV) die oorspronkelijk gehouden zou worden op 4 november 2020 is voorlopig uitgesteld i.v.m. de nu geldende corona maatregelen. Indien de omstandigheden het toelaten zal deze, bij voorkeur fysiek, gehouden worden in januari 2021. Mocht het dan nog steeds niet mogelijk zijn, zal gekeken worden naar een alternatieve methode om de ALV toch doorgang te laten vinden.

     

    Bestuur RKHBS