• Afmelden

  Afmelden lidmaatschap RKHBS

  Conform de statuten van RKHBS is men altijd voor een heel seizoen lid (van 1 juli tot en met 30 juni). Een uitzondering hierop is gemaakt voor de JO6 t/m JO13 (mini's en pupillen), zij kunnen hun lidmaatschap ook per 1 januari van enig jaar laten beëindigen.

  Opzeggen lidmaatschap

  Wil je je lidmaatschap stoppen dan dien je dat vóór 15 juni schriftelijk te melden bij:

  De Ledenadministratie (Danielle Voragen)

  Adres : Gaffelhof 32, 6418 KC Heerlen of via mail: ledenadministratie@rkhbs.nl

  Afmelding per e-mail wordt ook als schriftelijk aangemerkt.

  Voor jeugd JO15 t/m JO19 en senioren die naar een andere club overschrijving willen aanvragen:

  Dit dient vóór 15 juni plaats te vinden (en is enkel dan mogelijk indien aan de (contributie)verplichting is voldaan).

  Voor spelende leden geldt verder: We verzoeken de spelers dringend voor 1 juni kenbaar te maken of men het seizoen daarop wilt stoppen (c.q. naar een andere vereniging over te stappen), dit vanwege het inschrijven bij de KNVB van het aantal teams c.q. het maken van de nieuwe indelingen van de spelers.

  Dit dient te gebeuren bij de:

  • Senioren : Voetbal Technische Commissie: vtz@rkhbs.nl
  • Jeugd : bij de desbetreffende jeugdcoördinatoren JO19-17, JO13-15, JO11-09 of J08-J06

  Voor de JO6 t/m JO13 geldt dit ook in het najaar: hij/zij wordt dringend verzocht vóór 10 november kenbaar te maken als hij/zij wil stoppen. Een speler die zijn/haar lidmaatschap opzegt, wordt verzocht dit ook aan zijn/haar leider te melden.

  Bestuur RKHBS, maart 2018