• Afmelden

  Afmelden van het lidmaatschap  

  Een spelend lid is contributie plichtig voor een heel seizoen (van 1 juli tot en met 30 juni). Een  uitzondering hierop is gemaakt voor de Jo6 t/m Jo13, zij kunnen hun lidmaatschap ook per 1  januari van enig jaar opzeggen en betalen dan ook maar contributie van 1 juli tot en met 31  december.  

  Niet spelende leden en petanque leden kunnen hun lidmaatschap maandelijks opzeggen.  

  Afmelden van het lidmaatschap voor spelende leden dient schriftelijk plaats te vinden vóór 15  juni in enig jaar (en voor de jo6 t/m jo13 vóór 15 december, indien men tussentijds wilt  stoppen). Afmelding per e-mail wordt ook als schriftelijk aangemerkt.  

  Afmelding kan gemeld worden bij:  

  Ledenadministratie RKHBS  

  t.a.v. Danielle Voragen  

  Gaffelhof 32  

  6418 KC Heerlen  

  E-mail: ledenadministratie@rkhbs.nl 

   

  • Een jeugdspeler die zijn/haar lidmaatschap opzegt, wordt verzocht dit ook aan de HJO te melden.  
  • Een senior speler die zijn/haar lidmaatschap opzegt, wordt verzocht dit ook aan zijn/haar  leider/trainer te melden en VTZ Heren.