• Via onderstaande button "Aanmelden" komt u in het (vernieuwde) aanmeldformulier terecht. De gegevens worden automatisch naar de ledenadministratie verstuurd.

 • Aanmeldformulier

 • AANMELDING LIDMAATSCHAP  

  Algemeen  

  Een speler of kandidaat niet spelend lid die lid wordt van RKHBS dient een inschrijfformulier in  te vullen. Dit inschrijfformulier is te vinden op de site: www.rkhbs.nl/aanmelden.  

  Aanmeldingsformulier  

  Het inschrijfformulier dient digitaal ondertekend te worden. Daar de betalingen via  automatische incasso gaan dient de machtiging op het formulier ook digitaal ondertekend te  worden.  

  Indien het digitale formulier is verzonden komt dit bij de ledenadministrateur binnen. Als de  ledenadministrateur van RKHBS dit heeft ontvangen meldt hij het nieuwe lid aan bij de KNVB.  Vervolgens verstrekt de KNVB een bondsnummer.  

  Jeugd  

  De ledenadministrateur meldt aan de HJO en betreffende jeugdcoördinator dat de speler  speelgerechtigd is. Vanaf dat moment is de spelers pas gerechtigd om in officiële wedstrijden te  spelen. De speler ontvangt van de leider (of coördinator) de nodige informatie over zijn/haar  team.  

  Bij het aanmelden van jeugdleden adviseren wij eerst contact op te nemen met de HJO of  betreffende jeugdcoördinator van deze groep om eventueel te voorkomen dat een team vol is  en er voorlopig alleen meegetraind kan worden.  

  Senioren

  De ledenadministrateur meldt aan de betreffende trainer/leider dat de speler speelgerechtigd  is. Vanaf dat moment is een speler pas gerechtigd om in officiële wedstrijden te spelen. De  speler ontvangt van de leider de informatie over zijn/haar team.  

   

  Ledenadministratie RKHBS  

  p.a. Gaffelhof 32  

  6418 KC Heerlen  

  E-mail: ledenadministratie@rkhbs.nl  

   

   

  Maart 2022